Kőfaragó

A kőfaragó foglalkozásának gyakorlása során kőanyagú építő- és díszítőeleme- ket készít. A kő épületszerkezetek, díszítő-, burkoló-, emlékmű- és műtárgyelemeket    farag,    felületének    megmunkálására,         elhelyezésére, beépítésére, kőfaragványok javítására, átfaragására, kőhibák javítására képes.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit;
  • helyszíni méréseket végez, értelmezi a rendelkezésre álló műszaki doku- mentáció tartalmát;
  • épületek, emlékművek, mérnöki létesítmények, műtárgyak kőelemeinek faragását, beépítését, elhelyezését, szerelését végzi;
  • kőszerkezeteket, díszeket, burkolatokat javít, felújít, átfarag, tisztít, kőpótlásokat elvégez, szilárdít, konzervál, általában önállóan;
  • ismeri a szakma történetét, fejlődését, a korstílusok fontosabb jellemzőit;
  • ismeri a díszítő épületszerkezeti elemeket, a kőszerkezetek keletkezését, fajtáit, jellemző fizikai tulajdonságait;
  • ismeri a kőbányászat alapvető műszaki-technológiai módszereit;
  • ismeri a kőfaragó műhelyek, üzemek gyártástechnológiáját, a gépek, berendezések fajtáit, azok működési elvét;
  • ismeri a belső és külső téri kőfaragvány jellegű díszítés lehetőségeit, elemeit és a kőanyagú építmények, szerkezetek felújításának, tisztításának, konzerválásának alapelveit, minőségi feltételeit.

Jelentkezem

Iskola, ahol indul a képzés:

Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola

 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×

Online nyílt napok a Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban

felugroablak beisk 480

Megnézem