Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

Az Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél megszerzésével zárul.

Kiknek ajánlott ez a képzés?

Azoknak, akiket érdekel a számítógépek és más informatikai eszközök működtetése, karbantartása. Előny, ha tudsz rendszerben gondolkodni és másokkal együtt dolgozni. Fontos, hogy legyenek jó jegyeid informatikából és angolból.

Milyen tantárgyakat fogsz tanulni, ha ezt a képzést választod?

Informatikai és távközlési alapok, programozási alapok (webszerkesztés, JavaScript, Python), hálózatok (VPN, VLAN), szerverek és felhőszolgáltatások, szakmai angol.

Mit csinálnak munkájuk során az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikusok?

Elsősorban informatikai hálózatokat üzemeltetnek, illetve a felhasználók segítségére vannak az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. Képesek operációs rendszerek, hardverek, szoftverek és alkalmazások telepítésére.

Mennyire lehet könnyen elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?

Az informatika a 21. század egyik legmeghatározóbb iparága. A jól képzett, sokoldalú tudással, nyelvismerettel rendelkező informatikusok keresett munkaerőnek számítanak mind a magánszféra, mind a közigazgatás területén.

Hol lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?

Közintézményekben, közepes és nagyvállalatoknál, illetve a különböző informatikai szolgáltatásokat végző cégeknél.

Négy szakképző intézményben indul a képzés 2021/2022-es tanévben

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Tanulmányi terület kód: 0401

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés

 • A megszerezhető szakképesítés: 5 0612 12 02 Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • Képzési idő: 5 évfolyamos
 • Egészségügyi alkalmassági: nem szükséges
 • Felvehető tanulók létszáma: 64

Az iskolánkba jelentkezők felvételének feltételei

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és anyanyelvből. A központi, „általános tanterv szerinti” írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra. A dolgozatokat minden olyan középiskolában meg lehet írni, amely szervez írásbeli vizsgát (célszerű a lakóhelyhez legközelebbi középiskolában megírni a dolgozatokat!). A jelentkezési határidő: 2020. december 4. A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók (és szüleik) a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó igényeiket (a megfelelő szakvélemények mellékelésével) az írásbeli vizsgára való jelentkezésükkel együtt nyújtsák be az adott középiskolába. A központi írásbeli felvételi vizsga követelményeiről, a vizsga menetéről az általános iskola tájékoztatja a jelentkezőket.

Az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. A Mechwart felvételi pontszámításában mindkét tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum 25-25 „szerzett” felvételi pontszámot.

Az írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 ”tanulmányi” pontot számítunk az alábbi tantárgyi eredményekből:

Hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek

 • magyar nyelv és irodalom (max. 10 pont)
 • idegen nyelv - több tanulása esetén a jobbikból (max. 10 pont)
 • történelem (max. 10 pont)
 • matematika (max. 10 pont)
 • fizika (max. 10 pont)

A felvételi összpontszáma (max.:100 pont): a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege.

Az azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolásának szempontjai (csökkenő sorrendben):

 • Halmozottan hátrányos helyzet
 • Debrecenben lakó tanuló
 • Legalább városi szintű tanulmányi versenyeredmény
 • Kiemelkedő sport, művészeti tevékenység
 • Testvére, rokona iskolánkban tanul, vagy tanult
 • A pontszámításunkban figyelembe nem vett tantárgyak osztályzatai

A fenti körülményekről szóló igazolásokat (kivéve az állandó lakhelyt, és az osztályzatokat) a jelentkezési lap mellé kell csatolni.

A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete jelenleg semmilyen területen nem akadálymentesített!

A felvételt nyert tanulóink iskolánk szervezésében orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek majd részt. Valamennyi tanulmányi területünkön a szakképzésbe nem kapcsolódhat be az, aki súlyos mozgásszervi, vérkeringési, légzőszervi, hallási és látási rendellenességgel küzd. Akiknek ilyen egészségügyi problémái voltak, vannak, annak javasoljuk, hogy az iskolaorvostól kérjenek bővebb felvilágosítást!

Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Tanulmányi terület kód: 0013
 • Felvehető tanulók száma:  12 fő
 • Ágazat száma, megnevezése: 12. Informatika és távközlés
 • Évfolyamok száma: 5
 • Képzés munkarendje: nappali
 • Tanulható idegen nyelv: angol
 • A 13. évfolyam végén megszerezhető szakképesítés: 5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
 • Felvételi vizsga: Nincs
 • Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság
 • Pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános iskola 7. osztályban évvégén és 8. osztály félévkor elért eredmények alapján határozzuk meg.


Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum

 • Tanulmányi terület kód: 0057
 • Képzési idő: 5 év 
 • Ágazati besorolás: Informatika és távközlés
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Felvehető tanulók létszáma: 32 fő
 • Felvételi vizsga nincs.

  Pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény (5,6,7 osztályos év végi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és - ágazattól, illetve szakmától függően - fizika, vagy informatika tantárgyakból).


Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum

 • Tanulmányi terület kód0153
 • Képzési idő: 5 év 
 • Ágazati besorolás: Informatika és távközlés
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Felvehető tanulók létszáma: 32 fő

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×
Tanulj akár munka mellett, teljesen ingyen rövid
képzési idővel!

Szakmai képzés honlapra borítókép

Felnőttek ingyenes szakmai képzése