Fontos információ

 Tájékoztató a digitális munkarendről

(2020. március 16-tól érvényes munkarendi tájékoztatás)

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre, valamint „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” megnevezésű 1102/2020. (III.14.) Korm. határozatra hivatkozva 2020. március 16-tól iskoláinkban bevezetésre került a tantermen kívüli, digitális munkarend, mely során a tanulók az iskolát kivételes esetektől eltekintve nem látogathatják.

A bejelentett tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése az ország valamennyi oktatási intézményére, így iskoláinkra is vonatkozik.  Az alábbi tájékoztató a rendkívüli munkarendre vonatkozó szabályokat foglalja össze, amelyek betartásához szíves együttműködésüket, együttműködéseteket kéjük!

Oktatásszervezés

A tanulók csak célzottan, egy konkrét tevékenység elvégzéséhez szükséges időtartam erejéig tartózkodhatnak az iskola épületében. Minden iskolahasználónak szem előtt kell tartania az országosan aktuálisan érvényes viselkedési ajánlásokat az egy légtérben tartózkodók számának tekintetében. A beléptetést a portások kapott utasításaiknak megfelelően belátásuk szerint szabályozhatják, ütemezhetik, felhívják a belépő diákok figyelmét az óvintézkedésekre.

A tanulók, a szülők és a pedagógusok tájékoztatásának elsődleges csatornája továbbra is a KRÉTA, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer. Az elsődleges csatornaként (de nem kizárólagos jelleggel), a tanulói és szülői kommunikációra, kapcsolattartásra az intézmények a KRÉTA e-Ügyintézés-Üzenetek funkcióját használják.

A digitális munkarendben az óraszám nem csökken. A tantermen kívüli tanórák időbeosztása azonos a tantermi órákéval, vagyis a KRÉTA rendszerben rögzített órarend továbbra is irányadó.

Az órarendben történő eseti változásra (pl. óra áthelyezése, helyettesítés) az eddig érvényes szabályok vonatkoznak, vagyis minden ilyen típusú változásról a KRÉTA-ban és az eddig használt kommunikációs csatornán keresztül történik tájékoztatás.

Minden kollégánknak biztosítjuk az informatikai hátteret, hogy a tanulókat online felületeken minőségileg és maximálisan el tudják látni feladatokkal, tananyaggal. Ezek mindenki számára elérhetővé válnak, s a diákok otthonában fellelhető tankönyvek is remekül használhatók –kiegészülve az intézmény által nyújtott útmutatással. A diákokkal órarend szerinti online kapcsolattartás valósul meg, de egyéni konzultáció ettől eltérően is lehetséges. A tanulók értékelését rendszeresen, érdemjegyekkel valósítják meg pedagógusaink. Az érdemjegyek az e-naplóban rendszeresen kerülnek rögzítésre.

Abban az esetben, ha a tanulónál nem áll rendelkezésre az otthoni tanuláshoz szükséges eszköz, kérjük, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel, illetve az iskola vezetőjével!

Szintvizsga

A veszélyhelyzetre tekintettel és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket tiszteletben tartva, 2020. március 16-tól a szintvizsgák fel lettek függesztve, határozatlan időre. Ez alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

Duális képzés

A mennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, a gyakorlatot digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni. Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot (nyilatkozat alapján), kiemelt figyelmet kell fordítani a járványügyi szempontból elvárt előírások betartására.

Tanműhelyi gyakorlat

Az iskolai tanműhelyi gyakorlatok megvalósítása digitális munkarendben, egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával történnek.

Szakmai és érettségi vizsgák

A szakmai vizsgára és az érettségire készülő tanulóknak sem kell aggódnia, hamarosan minden érintett tájékoztatást kap a szükséges teendőkről.

További információk

A centrum valamennyi tagintézményében szerdánként 9:00-12:00 óráig vezetői ügyelet biztosított. Kérdés, illetve ügyintézés esetén javasoljuk az elektronikus levélben és/vagy telefonon történő kapcsolattartást az iskolával.

A jelenlegi helyzet megkívánja, hogy minden érintett nyugodt maradjon és tartsa be az utasításokat, intézkedéseket, hiszen mindannyiunk érdeke a tanév sikeres lezárása. Ennek érdekében nélkülözhetetlen az együttműködés, a rugalmasság, a tolerancia és a megértés mindenki részéről.

Kérjük, kövessék gyermekeik mindennapjait most egy kicsit még nagyobb odafigyeléssel!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

           

     Hámori Éva Judit                                            Tirpák Zsolt                              

     főigazgató                                                     kancellár                             

 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot