Ginop-6.2.3-17-2017-00032

GINOP-6.2.3-17-2017-00032

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉS A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

A Debreceni Szakképzés Centrum sikeresen pályázott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program által meghirdetett GINOP-6.2.3-17 számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” elnevezésű pályázati felhívásra. A program a Széchenyi 2020 program keretében fog megvalósulni.

A GINOP-6.2.3-17-2017-00032 azonosító számú „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban” című projekt közvetlen célcsoportjai a szakképzési centrum és tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), a HÍD programban tanulók és családjaik.

A projekt megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vesszük figyelembe:

 • Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése.
 • Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
 • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
 • Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése
 • Megtartó képességük kialakítása és fejlesztése érdekében a kedvezményezett intézmények holisztikus, folyamatos fejlesztése, az intézmények, a tanárok, a vezetők megfontolt, pontos helyzetképen alapuló bevonásával, partnerközpontúságra és befogadó szemléletre támaszkodva.
 • Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani a „Minden tanuló tehetséges” elv alapján.
 • Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
 • A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggongozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab digitális közösségi alkotóműhelyt fog kialakítani. Mindhárom alkotóműhely karbantartását és eszközeinek rendeltetésszerű használatát műhelymester fogja felügyelni. A műhelymesterek az üzemeltetést megelőzően 360 órás műhelymesteri képzésen vesznek részt, melynek keretében megismerhetik a digitális közösségi alkotóműhelyben fellelhető eszközöket, digitális és hagyományos technológiákat, azok működését, gyakorlati és együttes alkalmazási lehetőségeit.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely  olyan  nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák mindegyikének szükséges jelen lennie, egymással kombinálható módon:  elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás, fa- és fémmegmunkálás. A műhelyeknek a nemzetközi szabványoknak megfelelően az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, 20-25 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas mennyiségben.

A tervezett fejlesztés folyamatában az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseknek legalább az alábbi tématerületekre kell irányulniuk:

 • személyiségfejlesztés,
 • készségfejlesztés,
 • tehetséggondozás,
 • digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések,
 • a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás.

A projekteket a GINOP-6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt felhívás és a GINOP 6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektek szakembereivel együttműködésben kell megvalósítani.

GINOP-6.2.2-VEKOP/15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése című kiemelt felhívás keretében létrejövő módszertani és intézményi fejlesztések adják a bázisát a jelen felhívás keretében megvalósuló helyi szintű fejlesztéseknek.


Galéria

Sajtótájékoztató

Sajtótájékoztató

GINOP-6.2.3-17-2017-00032
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉS A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

Kapcsolódó sajtóanyag:
Dehir | Cívishír | HAON


Projekt táblák


Pályaorientációs nap - 2018.09.27.

Pályaorientációs nap - 2018.09.27.


Digitális Szakképzési Konferencia - 2018.04.13.

V4 Digitális Szakképzési Konferencia

Kapcsolódó sajtóanyag:
Dehir | Cívishír | HAON
További képeink

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×

Hamarosan kezedben lesz az érettségi bizonyítványod, de még nem tudod, hogyan tovább?

erettsegi felugro

Képzési kínálatunkért kattints IDE!