2019-1-HU01-KA202-060931 Sharing good practices in the field of vocational education across Europe (Jó gyakorlatok megosztása a szakképzés területén Európában)

Erasmus Logo masolat

Project identification number: 2019-1-HU01-KA102-060323

Projekt title:                           „Sharing good practices in the field of vocational education across Europe”

Implementation period:         01.10.2019 - 30.09.2021

The Vocational Training Center of Debrecen (DSZC) and its two member institutions have demanded further professional trainings and developments in the fields of the most popular professions, like hospitality and tourism. The demand included development opportunities for teachers on the one hand and students on the other hand. The aim of the project is to develop the professional competencies of the students in the field of hospitality and tourism with mobility in Italy, to provide a greater opportunity for their placement in the labor market. For practical instructors of the hospitality and tourism sectors, the Vocational Training Center is offer a special professional competence development opportunity to support higher quality vocational training. During the mobility 20 student will involve from the hospitality and tourism sector in the professions of cook, waiter and hotel receptionist. The duration of the internship abroad is 112 days (16 weeks), which is enough to acquire professional knowledge and professional activities in a field of work at a higher level. It provides a good opportunity for professional foreign language practice, like German, English and Italian, education for independence, development of their social competencies. Outgoing students are currently studying in the 11th and 12th grades in the field of hospitality, in sectoral training, and have already acquired basic professional skills. The teacher mobility in the project implements is a 5-day professional program. The aim of the mobility is for hospitality and tourism trainees to refresh their professional knowledge, gain new knowledge and study the characteristics of dual training in Italy.

GINOP 6.1.3-17-2018-00001

IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

- a kedvezményezett neve: Debreceni Szakképzési Centrum

- a projekt címe: IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE  A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

- a szerződött támogatás összege: 150 000 000 Ft

- a támogatás mértéke (%-ban): 100%

- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):  2021. 01. 31.

- projekt azonosító száma: GINOP 6.1.3-17-2018-00001

- a projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP 6.1.3-17-2018-00001 azonosító számú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című projekt keretében a Debreceni Szakképzési Centrum 1057 főt kíván bevonni a képzésekbe. A projekt célcsoportja a 16-65 év közötti idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező személyek, ezen belül kiemelten a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló 16-25 éves középiskolás diákok kerülnek bevonásra.

A projekt megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vesszük figyelembe:

-           A Debreceni Szakképzési Centrum szintfelméréseket fog végezni azzal a céllal, hogy megismerje a célcsoport aktuális nyelvtudását. A bemeneti szintmérések elemzése alapján kerülnek kialakításra a nyelvi csoportok.

-           A képzések óraszáma A1, A2 és B1 szinteken képzésenként 120 óra, B2 szinten 240 óra.

-           Az oktatás elsősorban hétköznap délutánonként, legalább heti 3-4 órában történik 45 perces nyelvórák keretében általános angol-német nyelvből, szakmai angol, és szakmai német nyelvekből.

-           A képzések végén a záró vizsgát sikeresen teljesítők (legalább egy nyelvi szintet emelők) tanúsítványt szereznek.

-           A képzések a Debreceni Szakképzési Centrum pedagógusaival kerülnek megvalósításra, akik akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken fognak részt venni, melyek során tanítási, értékelési módszerekkel és az esetlegesen felmerülő problémák kezelésével ismerkednek meg, s e továbbképzések hozzájárulnak az idegen-nyelv oktatási tevékenység minőségének javításához.

A Debreceni Szakképzési Centrum az idegen nyelvi képzés korszerű megvalósítása érdekében a nyelvoktatást segítő, korszerű digitális eszközökkel felszerelt nyelvi laborokat fog kialakítani. A termek 15 fő diák foglalkoztatására lesznek alkalmasak, és olyan korszerű felszerelésekkel és berendezésekkel lesznek ellátva, mint notebook, multimédiás headset, speciális nyelvoktató szoftverek.

Online tananyag

A képzésben résztvevők számára online kiegészítő tananyagot biztosítunk külön angol és német nyelvből. A tananyag a következő linken érhető el:

Angol
Német

 

Projekt táblák

GINOP 6.1.3-17-2018-00001

GINOP-6.2.3-17-2017-00032

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉS A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

A Debreceni Szakképzés Centrum sikeresen pályázott a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program által meghirdetett GINOP-6.2.3-17 számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” elnevezésű pályázati felhívásra. A program a Széchenyi 2020 program keretében fog megvalósulni.

A GINOP-6.2.3-17-2017-00032 azonosító számú „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban” című projekt közvetlen célcsoportjai a szakképzési centrum és tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), a HÍD programban tanulók és családjaik.

A projekt megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vesszük figyelembe:

 • Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése.
 • Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
 • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
 • Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése
 • Megtartó képességük kialakítása és fejlesztése érdekében a kedvezményezett intézmények holisztikus, folyamatos fejlesztése, az intézmények, a tanárok, a vezetők megfontolt, pontos helyzetképen alapuló bevonásával, partnerközpontúságra és befogadó szemléletre támaszkodva.
 • Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani a „Minden tanuló tehetséges” elv alapján.
 • Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
 • A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggongozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab digitális közösségi alkotóműhelyt fog kialakítani. Mindhárom alkotóműhely karbantartását és eszközeinek rendeltetésszerű használatát műhelymester fogja felügyelni. A műhelymesterek az üzemeltetést megelőzően 360 órás műhelymesteri képzésen vesznek részt, melynek keretében megismerhetik a digitális közösségi alkotóműhelyben fellelhető eszközöket, digitális és hagyományos technológiákat, azok működését, gyakorlati és együttes alkalmazási lehetőségeit.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely  olyan  nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák mindegyikének szükséges jelen lennie, egymással kombinálható módon:  elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás, fa- és fémmegmunkálás. A műhelyeknek a nemzetközi szabványoknak megfelelően az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, 20-25 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas mennyiségben.

A tervezett fejlesztés folyamatában az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseknek legalább az alábbi tématerületekre kell irányulniuk:

 • személyiségfejlesztés,
 • készségfejlesztés,
 • tehetséggondozás,
 • digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések,
 • a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás.

A projekteket a GINOP-6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt felhívás és a GINOP 6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektek szakembereivel együttműködésben kell megvalósítani.

GINOP-6.2.2-VEKOP/15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése című kiemelt felhívás keretében létrejövő módszertani és intézményi fejlesztések adják a bázisát a jelen felhívás keretében megvalósuló helyi szintű fejlesztéseknek.


Galéria

Sajtótájékoztató

Sajtótájékoztató

GINOP-6.2.3-17-2017-00032
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉS A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

Kapcsolódó sajtóanyag:
Dehir | Cívishír | HAON


Projekt táblák


Pályaorientációs nap - 2018.09.27.

Pályaorientációs nap - 2018.09.27.


Digitális Szakképzési Konferencia - 2018.04.13.

V4 Digitális Szakképzési Konferencia

Kapcsolódó sajtóanyag:
Dehir | Cívishír | HAON
További képeink

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×
Tanulj akár munka mellett, teljesen ingyen rövid
képzési idővel!

Szakmai képzés honlapra borítókép

Felnőttek ingyenes szakmai képzése