Erasmus Logo masolat

 

Projekt azonosító száma:        2019-1-HU01-KA102-060323

Projekt címe:                          „Az olasz vendéglátás és turizmus eredményeinek hasznosítása a duális szakképzésben”

Megvalósítási időszak:            2019.10.01 - 2021.09.30

A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) és két tagintézménye részéről felmerült az igény a legnépszerűbb szakmák, a vendéglátás és turisztika területén megvalósítandó szakmai továbbképzésekre és fejlesztésekre. Az igény egyrészt az oktatók, másrészt a diákok fejlesztési lehetőségeit is magában foglalta. A projekt célja, hogy az olaszországi vendéglátós és turisztikai diákmobilitásokkal fejlesszük a tanulók szakmai kompetenciáit, nagyobb lehetőséget biztosítsunk a munkaerőpiaci elhelyezkedésükre. A vendéglátó és turisztikai gyakorlati oktatók számára a Szakképzési Centrum egy speciális szakmai kompetenciafejlesztési lehetőséget kínálni a magasabb színvonalú szakképzés támogatására. A projektben tervezett diákmobilitásban 20 fő fog részt venni, a vendéglátó és turisztika területről szakács, pincér és szállodai recepciós szakmákban. A külföldi szakmai gyakorlat időtartama 112 nap, azaz 16 hét, mely elegendő egy munkaterületen a szakmai ismertek, szakmai tevékenységek magasabb színvonalon történő elsajátítására. Jó lehetőséget biztosít szakmai idegen nyelvgyakorlásra, a német, angol és olasz nyelvre, az önállóságra nevelésre, szociális kompetenciáik fejlesztésére. A kiutazó diákok jelenleg vendéglátás területén a 11. és 12. évfolyamon tanulnak, ágazati képzésben, már elsajátították az alap szakmai készségeket. A projektben az oktatói mobilitás 5 napos szakmai programot valósít meg. A tanulmányút célja, hogy a vendéglátó és a turisztikai gyakorlati oktatók felfrissítsék szakmai tudásukat, új ismeretekre tegyenek szert és tanulmányozni tudják Olaszországban a duális képzés jellemzőit.

 

Project identification number: 2019-1-HU01-KA102-060323

Projekt title:                           „Exploiting the results of Italian gastronomy and tourism in dual vocational training”

Implementation period:         01.10.2019 - 30.09.2021

The Vocational Training Center of Debrecen (DSZC) and its two member institutions have demanded further professional trainings and developments in the fields of the most popular professions, like hospitality and tourism. The demand included development opportunities for teachers on the one hand and students on the other hand. The aim of the project is to develop the professional competencies of the students in the field of hospitality and tourism with mobility in Italy, to provide a greater opportunity for their placement in the labor market. For practical instructors of the hospitality and tourism sectors, the Vocational Training Center is offer a special professional competence development opportunity to support higher quality vocational training. During the mobility 20 student will involve from the hospitality and tourism sector in the professions of cook, waiter and hotel receptionist. The duration of the internship abroad is 112 days (16 weeks), which is enough to acquire professional knowledge and professional activities in a field of work at a higher level. It provides a good opportunity for professional foreign language practice, like German, English and Italian, education for independence, development of their social competencies. Outgoing students are currently studying in the 11th and 12th grades in the field of hospitality, in sectoral training, and have already acquired basic professional skills. The teacher mobility in the project implements is a 5-day professional program. The aim of the mobility is for hospitality and tourism trainees to refresh their professional knowledge, gain new knowledge and study the characteristics of dual training in Italy.

A tanulmányi úton készült képek:

viber kép 2020 07 14 09 23 29 copy

viber kép 2020 07 14 09 23 29 copy

viber kép 2020 07 14 09 23 29 copy

viber kép 2020 07 14 09 23 29 copy

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×

Pályaválasztást segítő kiadvány

tajekoztato fuzet

Megnézem