Erasmus Logo masolat

 

Projekt azonosító száma:       2019-1-HU01-KA202-060931

Projekt címe:                          „Sharing good practices in the field of vocational education across Europe”

Megvalósítási időszak:            2019.09.01 - 2022.08.31

A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) célja a bevált gyakorlatok megosztása a partnerországok (Olaszország, Görögország, Portugália, Málta, Törökország, Magyarország) intézményeivel és szervezeteivel, tapasztalatcsere, képzési intézmény irányítási stratégia kidolgozása, képzés szervezése a szakképzés ágazatában. A projekt során szeretnénk javítani a szakemberek szaktudását a partnerországokban a saját környezetükben alkalmazott bevált gyakorlatok megismerésével, saját kultúrájukkal is. A projekt fő tevékenysége a bevált jó gyakorlatok megosztása. Minden partner megosztja és bemutatja a választott, a szakképzéshez kapcsolódó bevált gyakorlatát/gyakorlatait. A mobilitások ezen tapasztalatok megosztására épülnek. Az együttműködésnek köszönhetően bízunk abban, hogy a megszerzett szakmai ismereteket minden résztvevő ország felhasználja és továbbadja a külföldi tapasztalatok megszerzése révén. A projekt végén azt tervezzük, hogy összeállítunk egy átfogó, angol nyelvű szakmai kiadványt a projekt eredményeiről, összegyűjtve a partnerek összes jó gyakorlatát. Az egyik fő célkitűzésünk a hatékonyság, az egész életen át tartó tanulás, az egyensúly támogatása és a lemorzsolódás csökkentése középpontjában álló sikeres és eredményes együttműködés létrehozása. Általánosságban elmondható, hogy bármilyen oktatásban az oktatók, tanárok és oktatók kulcsszerepet játszanak a megfelelő szakemberek képzésében, ezért elengedhetetlen a megfelelő képzés. A projekt másik célja a nemzetközi tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása ezen szakemberek felkészítése érdekében.

Project identification number: 2019-1-HU01-KA202-060931

Projekt title:                           „Sharing good practices in the field of vocational education across Europe”

Implementation period:         01.09.2019 - 31.08.2022

The aim of the Vocational Training Center of Debrecen’s project is to share good practices with the institutions and organizations of the partner countries (Italy, Greece, Portugal, Malta, Turkey, Hungary) to exchange experiences, to develop a training institution management strategy, to organize training, in the sectors of VET. Throughout the project, we would like to increase the expertise of the professionals through familiarization with good practices in the partner countries in their own environment and to get familiar with their cultures as well. The main activity of the project is to share good practices. All partners share and present a good practice of their choice, linked to vocational training. Mobilities are built on sharing these experiences, as each partner can get to know the good practice when visiting all countries. Thanks to the cooperation, we trust that the acquired professional knowledge will be utilized by all participating countries through the acquisition of foreign experience. At the end of the project, we plan to compile a comprehensive professional publication in english on the results of the project, collecting all the good practices of the partners. Throughout the project, the institutions and organizations of the European countries will work together to support vocational training. One of our main objectives is to create efficiency, the creation of a successful and productive cooperation with the focus of lifelong learning, support for balance, and reducing dropout rates. Generally speaking, in any type of education, trainers, teachers are playing a key role in the training of the right professionals, so it is indispensable to train them well. Another objective of the project is to share international experiences and good practices for the preparation of these specialists. It is important to increase the efficiency of training and to bring higher-level, more qualified professionals to the output side. Our goal is to provide high-quality professional training in Europe, both in each participating countries and internationally as well. To this end, we would like to explore the characteristics and good practices of good and successful experts in partner countries' cultures. Through good practices and experiences we would like to know, maintain and promote the motivation of vocational training. We believe that this project is very relevant as it is intended to upskill and promote good governance in schools and at European level. They can visit different vocational schools and compare and contrast with the schools in their own countries.

Erasmus KA2 masolat

Good Practices logo big jpeg

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×

Pályaválasztást segítő kiadvány

tajekoztato fuzet

Megnézem