Debreceni Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00032

A Debreceni Szakképzési Centrum pályázatot valósított meg, 2018.02.01. és 2021.06.30. között, melyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdetett meg GINOP-6.2.3-17 azonosító számmal, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” címmel. A projekt vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogat. A projekt 100% intenzitású, vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogatott. A projekt tényleges befejezésének a dátuma 2021.06.30. volt.

 • A kedvezményezett neve: Debreceni Szakképzési Centrum
 • A projekt címe: Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban
 • A szerződött támogatás összege: 549.895.198 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tartalmának bemutatása: A GINOP 6.2.3-17 „ A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projektet a Debreceni Szakképzési Centrum önállóan, nem konzorciumi tagként kívánja megvalósítani.
  A Debreceni Szakképzési Centrum 5 főből álló szakértői munkacsoportot jelöl ki, melynek tagjai felelősek az intézményi szintű cselekvési terv kidolgozásáért és megvalósításának támogatásáért, ezen felül a 2017/2018. tanévtől a Debreceni Szakképzési Centrumban működik egy olyan munkacsoport is, amelynek feladata a lemorzsolódással fenyegetett tanulók egyéni problémáinak feltárása, fejlődésük nyomon követése és elősegítése a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.
  A szakképzési centrum tanulói létszámának legalább 5 %-os arányának megfelelő tanulói csoportok kialakítására kötelez a felhívás, mely a Debreceni Szakképzési Centrum esetében 350 főt jelent. A tanulócsoportokba bevonásra kerülnek a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett 14-24 év közötti tanulók (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), valamint a Szakképzési Hídprogramban részt vevők és családjaik. A Debreceni SZC egy egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozását tervezi, mellyel egyaránt segítjük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. A mérési-fejlesztési rendszer bevezetésének elsődleges célja, hogy a kiválasztott 9. évfolyamon az alapkészségek begyakorlottságának megismerésével, a tanítás-tanulás folyamatának optimális tervezésével, tervszerű fejlesztésével váljon lehetővé a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődésének nyomon követése. A DSZC a következő területek mérését tervezi: figyelem, memória (vizuális, verbális), íráskészség, szóismeret, olvasáskészség, gondolkodás (induktív, deduktív, problémamegoldó), tanulási stílus, tanulási motiváció, iskolai motiváció.
  A tervezett fejlesztés megalapozása érdekében a DSZC bemeneti méréseket tervez, s azok eredményeinek elemezése alapján határozza meg és hozza létre a tanulócsoportokat, melyekkel hetente tanítási órák után, délután legalább heti 2 órában történik a foglalkozás.
  A projekt keretében kialakított tanulói csoportok eredményeiről, tapasztalatairól folyamatosan, legalább félévente összegzést készítünk a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívás keretében kialakított iránymutatás alapján az NSZFH, valamint a fenntartó részére.
  A tanulócsoportokkal való foglalkozás a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben (DKA) fog megvalósulni. A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) megvalósítását tervezi. A termek 20-25 fő foglalkoztatására lesznek alkalmasak, s olyan egymással kombinálható alkotótechnológiák találhatók majd meg bennük, mint az elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás, fa- és fémmegmunkálás. Minden alkotóműhely karbantartását és eszközeinek rendeltetésszerű használatát műhelymester fogja felügyelni.
  A Debreceni Szakképzési Centrum pályaorientációs tevékenységeit kétfeleképp kívánja megvalósítani: egyrészt saját pályaválasztási rendezvények megrendezésével és saját szervezésű üzemlátogatással, másrészt nagyszabású pályaválasztási kiállításon való rendszeres megjelenéssel.
  Az intézmény célirányos fejlesztését két fő területen tervezzük. Az egyik a nevelő – oktató – képző tevékenység korszerűsítése, a szervezeti kultúra fejlesztése. Ennek keretein belül az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálatát tervezzük. A másik területen a szervezeti kultúra pedagógiai elemeinek fejlesztését, megvalósítását tervezzük.
  A Debreceni Szakképzési Centrum pedagógusai közül összesen 301 fő fog részt venni akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken melyek az alábbi területekre orientálódnak: személyiségfejlesztés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések, a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás.
  A Projekt teljes időtartama alatt az előírt végzettséggel és tapasztalattal rendelkező projektmenedzsert, illetve pénzügyi vezetőt alkalmazunk heti 20-20 órában, illetve szakmai vezetőt, és a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársat.
  A Debreceni Szakképzési Centrum minden tagintézménye vállalta a Felhívás 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenység aa) digitális napló, ag) tehetséggondozó tevékenységek , és aj) szabadidő hasznos eltöltése, című pontjainak megvalósítását. Ezen pontokon kívül, intézményi szinten azon pontok kerültek választásra, melyek az adott tagintézmények tekintetében relevánsak. A választott tevékenységeink megvalósítása érdekében programterveket is készítettünk.
  A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 fejlesztéseinek kialakítását és bevezetését, nyomon követését, ellenőrzését és értékelését támogató együttműködést kívánunk kialakítani a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 kedvezményezettjeivel.
 • A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00032
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő) 490

A 2018/2019-es tanévben: 44 db tanulócsoport 487 fővel megvalósult a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.

A 2019/2020-as tanévben október 1-től indultak el a foglalkozások.
A 2019/2020-es tanévben: 44 db tanulócsoport 487 fővel megvalósult a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.

A 2020/2021-es tanévben: 33 db tanulócsoport 401 fővel kezdődött el a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében. 2020. November hónapban egy új tanulócsoport indult 16 fővel, így jelenleg 34 db tanulócsoport van, 417 fővel.

A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében A vállalt érték: 0,01

A 2018/2019-es tanév első félév végi tanulócsoportok átlaga: 3,25

A 2019/2020-as tanév végi tanulócsoportok átlaga: 3,35

A tanulócsoportok munkája közben a tanulók fejlődéséről a csoportokat vezető pedagógusok beszámolójára tudunk támaszkodni. E szakemberek visszajelzése alapján várhatóan a vállalt célérték teljesülni fog a projekt fizikai befejezésére.

A két érték között már pozitív elmozdulás látható: 0,1 tizeddel javultak az eredmények.

A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva A vállalt érték: 0,01 % A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva teljesített értéke centrum szinten: 3 % lett.
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma A fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusai legalább 20%-ának részt kell vennie pedagógus továbbképzésen:
2016. évi pedagógusok száma 687 fő, ennek a 20 %-a 137,4 fő.
Vállalt érték: 301
A 2019/2020-as tanévben összesen 298 fő pedagógus lett bevonva a továbbképzésbe.
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzést sikeresen elvégző pedagógusok száma Az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő szakemberek legalább 90%-a:
Vállalt érték: 271 fő
298 fő vett részt sikeresen a képzéseken, melyek a sikeres közbeszerzést követően 2019 decemberében indultak és 2020. július 1-vel lezárultak.
A sikeres teljesítés így a továbbképzéseken való részvételt tekintve 100%-os volt.
INDIKÁTOROK
Indikátor neve Vállalt indikátor Ténylegesen teljesített indikátor
A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma 4 4
A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma 4 4
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken résztvevő szakemberek száma 15 15
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma. 15 15
 


Bemutatkozó kisfilmek

GALÉRIA

Sajtótájékoztató - GINOP-6.2.3-17-2017-00032 „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban”

Sajtotaj_180424_01-3229-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_05-3233-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_04-3232-800-600-80.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni Szakképzési Centrum

DSZC1.jpg
DSZC2.jpg
DSZC3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - DSZC Burgundia utcai telephelye

Burgundia1.jpg
Burgundia2.jpg
Burgundia3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

Baross1.jpg
Baross2.jpg
Baross3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Beregszászi1.jpg
Beregszászi2.jpg
Beregszászi3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

Bethlen1.jpg
Bethlen2.jpg
Bethlen3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák- Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnáziuma

Brassai1.jpg
Brassai2.jpg
Brassai3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája

Épitech1.jpg
Épitech2.jpg
Épitech3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Irinyi1.jpg
Irinyi2.jpg
Irinyi3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Keri1.jpg
Keri2.jpg
Keri3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Kreativ1.jpg
Kreativ2.jpg
Kreativ3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma

Mechwart1.jpg
Mechwart2.jpg
Mecwart3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák- Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma

Péchy1.jpg
Péchy2.jpg
Péchy3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

Vegyipari1.jpg
Vegyipari2.jpg
Vegyipari3.jpg

GALÉRIA

Pályaorientációs nap - 2018.09.27.

palyaor_nap_02-4436-800-600-80.jpg
palyaor_nap_03-4437-800-600-80.jpg
palyaor_nap_01-4435-800-600-80.jpg

GALÉRIA

Digitális Szakképzési Konferencia - 2018.04.13.

v4-1.jpg
v4-2.jpg
v4-3.jpg


 • KIM
 • IKK
 • Archline.XP
 • BAUVIV Kft.
 • BMW
 • BT
 • EDC Debrecen
 • Opus Titász
 • Hajdúhús 2000 Kft.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • HUNÉP Zrt.
 • Krones Hungary Kft.
 • MOL Magyarország
 • National Instruments Hungary Kft.
 • Teva Hungary
 • OH
 • Trans-Sped
 • FM90 Campus
 • EurópaRádió
 • Hajdú-bihari Napló
 • Schaeffler Magyarország
 • Hajdú Online
 • Médiacentrum
 • Rádió1
 • NKH
 • Opus Tigáz
 • Vitesco Technologies Hungary Kft.
 • Vámosgép Gép-és Acélszerkezetgyártó Kft. Hungary
 • thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
 • SMC Hungary Kft.
 • SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt.
 • Semcorp
 • Manz Gépgyártó Hungary Kft.
 • Festo Hungary Kft.
 • Deufol Hungary Kft.
 • Best FM
 • DKV Zrt.
 • Dryvit Profi
 • Bumet Hungary Kft.
 • Debrecen Airport
 • Face Media Reklámügynökség
 • INTER TAN-KER Kft.
 • Keviép
 • HAJDU Autotechnika Zrt.
 • Karsol Kft.
 • MÁV Zrt Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
 • Médiaworks Hungary
 • Richter Gedeon Nyrt.
 • SENSIRION
 • Visdyn Szolgáltató Kft.
 • Főnix Rendezvényszervező Kft.
 • FISS Automatika
 • Daniella Kereskedelmi Kft.
 • MVÁ Magyar Vasúti Áruszállító Kft.
 • 4IG Nyrt.
 • Cívis Ház. Zrt.
 • ALFÖLDI TEJ
 • Debreceni Campus NP. KH. KFT.
 • HedgeHair Kft.
 • Debreceni Ifjusági Ház
 • Hotel lycium
 • Honlapsiker
 • Szib-Ép Kft.
 • Paulik Fafeldolgozó Kft.
 • Papik Fémmegmunkáló Üzem Kft.
 • Déri Múzeum
 • Takarék csoport
 • BDR Média
 • Debreceni Egyetem
 • DVSC Kézilabda
 • DVSC Labdarugó Akadémia
 • Takarékbank Zrt.
 • Hajdú-Coop Zrt.
 • dm Kft.
 • Bürkle Hungary Kft.
 • Neopac Hungary Kft.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 • Debrecen BSC Kerekasztal
 • EPAM
 • Diehl Aviation Hungary
 • FLOWSERVE
 • transcosmos Kft.
 • Alföldi Nyomda Zrt.
 • DEAC-Debreceni Egyetem Atlétikai Club
 • Aquaticum Hotel**** - Natura Étterem
 • Metál-Sheet Kft.
 • WELDING 2000 Hegesztéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Oerlikon
 • TRENKWALDER OUTSOURCING & HR SERVICES
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Debreceni Szakképzési Centrum

   4030 Debrecen, Fokos utca 12.

  • Telefon: 06-52/437-311

   E-mail: dszc@dszc.hu

   OM azonosító: 203033

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008111 Felnőttképző engedélyszáma: E/2020/000310


  2023Debreceni Szakképzési Centrum